OM HS BYGGKONSULT

HS Byggkonsult består av Hans Söderström - byggnadsingenjör med 25 års erfarenhet som platschef vid främst större och medelstora bostadsprojekt vid flera av landets ledande byggföretag.

Sedan år 2000 egen oberoende konsult med viss inriktning på bostadsrättsföreningar och fastigheter i Stockholms innerstad.

Ensam är mer stark än möjligtvis sårbar - jag har ingen att skylla på eller vara beroende av. Mina uppdragsgivare är mina enda chefer och jag är tillgänglig så snart mobiltelefonen är påslagen. Mitt personliga engagemang är min viktigaste resurs och Din garanti och trygghet för ett väl genomfört uppdrag.

Genom lång erfarenhet i branschen finns ett rikt kontaktnät med konsulter med specialkompetens inom exempelvis el och VVS, som vid behov kan knytas till ett pågående projekt. Dessutom finns kontakter med många pålitliga entreprenörer som kan få möjlighet att handgripligen genomföra Ditt byggprojekt.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]