HS BYGG

GÅR DU I BYGGTANKAR?
Att som beställare komma helskinnad ur ett byggprojekt är ingen självklarhet. Utan sakkunnig ledning hamnar man lätt i flera av de många fallgropar som finns för den som inte vanligtvis agerar i branschen. Tänk på att de entreprenörer Du anlitar är professionella. Med professionell besättning även på beställarsidan uppnås en bättre jämnvikt. Och det handlar inte enbart om tekniska frågor. Kunskap om gällande bygglagstiftning, branschregler och entreprenadjuridik är nödvändigt för ett lyckat resultat -  såväl ekonomiskt som utförandemässigt.

Du möts också med större respekt av de entreprenörer Du anlitar om de vet att det finns en fackman även på andra sidan bordet. Dessutom får Du själv mer tid över till det som du egentligen håller på med.  

EN ENGAGERAD PARTNER -
genom hela processen, från förstudie och beslutsunderlag via projektering, förfrågan, upphandling till ett lyckat genomförande.

FASTIGHETSÄGARE, BOSTADSRÄTTSFÖRENING,
FÖRVALTARE -
låt HS Byggkonsult vara Din partner i Ditt byggprojekt. Här finns erfarenhet från ett långt byggarliv.

 

Hans Söderström Konsult
HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]