PROJEKTLEDNING

I ett inledande skede av ett byggprojekt gäller det att definiera omfattningen av det som skall utföras. Tillsammans går vi igenom beställarens krav och behov. Det kan behövas någon form av inventering eller förstudie, eller - beroende på typ av projekt - marknadsundersökning eller jämförelse mellan olika metoder.
Det viktiga är att det är jag som tar fram underlagen och förslagen, medan det är Du eller Din styrgrupp som fattar de avgörande besluten.

Sedan omfattningen definierats upprättas ett förfrågningsunderlag.
Ett sådant kan bestå av handlingar som exempelvis ritningar, föreskrifter, beskrivningar, tidplaner. Förfrågningsunderlaget skall användas för att få in väl jämförbara anbud från de entreprenörer vi väljer ut som lämpliga att få vara med och räkna på just Ditt objekt. Ett bra förfrågningsunderlag lägger grunden för ett bra entreprenadavtal, vilket i sin tur minimerar obehagliga överraskningar under byggets gång.

Parallellt med förfrågan och upphandling behövs antagligen information tas fram till dem som berörs av projektet. Det kan vara hyresgäster, medlemmar i en bostadsrättsförening, grannar eller anställda. Information behöver förmedlas på flera sätt - oftast såväl skriven som framställd personligen vid samlingar och möten.
Det är ytterst viktigt att styrgruppens planer förankras på rätt sätt hos dem som berörs. Här ställer i vissa fall även lagstiftningen krav som måste beaktas för att garantera att inte projektet havererar längre fram.

Det är även i detta skede av projektet som en bygglovsansökan skall göras, inklusive de handlingar som behöver tas fram i anslutning till den.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]