BYGGLEDNING

Byggledning innebär administration av ett pågående byggprojekt. Byggledaren är beställarens man på byggplatsen för kontroll och övervakning av produktionen - såväl utförandemässigt som tidsmässigt. Byggledaren är beställarens kontaktperson gentemot entreprenörerna, men också mot myndigheter och de som berörs av projektet, exempelvis boende.

Vanligtvis dokumenteras byggets skeende vid regelbundna byggmöten med entreprenörerna. Byggledaren deltar även i möten med beställarens styrgrupp.

I byggledarens uppgifter ingår också ekonomisk uppföljning såsom attestering av fakturor, hantering av tillkommande arbeten, avstämningar mot budget - redovisat för beställaren enligt dennes rutiner och önskemål.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]