BESIKTNINGAR

Det är oftast inte lämpligt att vara besiktningsman för projekt där man samtidigt är beställarens representant i form av bygg- eller projektledare - en besiktningsman skall ju vara opartisk. Ibland kan det dock vara praktiskt att kunna genomföra en besiktning eller del av besiktning, så att säga - under gång.

Fristående besiktningsuppdrag utföres i första hand som slutbesiktningar av projekt med ett entreprenadavtal i botten. Besiktningsmän med exempelvis installationskompetens kan knytas till besiktningsgruppen vid behov.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]