PROJEKTERINGSLEDNING

Ett projekt av lite större format kräver kanske insatser av flera olika projektörer såsom arkitekt, statiker, el-, rör-, vent.-, hisskonsult. Förutom att utse dessa och se till att de tar fram den produkt som passar bäst just för Dina behov, måste deras pågående arbete samordnas och stämmas av så att de olika delarna så småningom bildar en väl fungerande enhet.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]