KVALITETSANSVARIG

För arbeten som kräver bygglov och bygganmälan kräver lagstiftningen att en kvalitetsansvarig tillsätts. Den kvalitetsansvarige skall i byggherrens (beställarens) intresse vara myndighetens förlängda arm, så att Plan- och Bygglagens krav uppfylls på ett riktigt sätt.

Jag innehar certifiering som kvalitetsansvarig med riksbehörighet för konstruktioner av kvalificerad art. Kontrollera gärna certifieringens giltighet på Sitacs eller Boverkets hemsidor.

Att vara kvalitetsansvarig enligt Plan- och Bygglagen kan ingå som en del i ett uppdrag som i övrigt omfattar exempelvis bygg- och projektledning, men kan även utföras som ett helt separat uppdrag.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]