STAMBYTEN

Att bedriva omfattande ombyggnadsarbeten i människors allra intimaste sfär - hemmet, ställer stora krav på planering, information och hänsynstagande. Att kunna vara boende behjälplig med alla upptänkliga frågor kring denna omvälvande händelse är nog så viktigt - oaktat alla andra frågor av såväl teknisk som juridisk natur, vilka ofta ställs på sin spets i det komplexa skeende som ett stambyte innebär.

Många entreprenörer och konsulter skyggar för stambyten eftersom de är svåra och känsliga att genomföra. För mig är det en inspirerande utmaning och ett stort ansvar som det gäller att förvalta på absolut bästa sätt.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]