VINDAR

En inredningsbar vind är en potentiell resurs av stor ekonomisk betydelse. Det gäller bara att försäkra sig om att man som fasighetsägare får ut så mycket som möjligt av en vindsexploatering. Det är också viktigt att få reda på vad myndigheterna har för krav och restriktioner när det gäller en tänkt utbyggnad.
I vilket läge skall man ta kontakt med byggare? Skall man själv söka bygglov eller överlåta detta på vindsbyggaren? Vad skall man tänka på i det avtal som skall upprättas? Hur skall man som fastighetsägare försäkra sig om att inte husets goda bestånd äventyras vid en vindsombyggnad? Och hur skall försörjningsvägarna för vatten, avlopp och el ordnas på bästa sätt till de nya lägenheterna?
En professionell handläggning från början, borgar för ett gott resultat utan obehagliga överraskningar.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]