GÅRDSBJÄLKLAG

När man tidigt under förra seklet började kombinera stål och betong i byggnader var det en ny teknik och man var inte helt medveten om hur dessa material tillsammans skulle klara påverkan under lång tid. Gårdsbjälklag i Stockholms innerstad är ofta uppbyggda av stålbalkar som delvis är ingjutna i betong. Det är stor risk att fyllningen i dessa bjälklag består av byggsopor från tiden då huset byggdes. Om inte den fukt som då också byggdes in räcker till för att underhålla för stålet förödande processer, är det stor risk att läckage i tätskiktet uppstått under årens lopp. Såväl stålbalkar som armering kan vara hårt angripna av rost och frågan är hur länge det hela kan fortgå innan risk för allvarliga olyckor föreligger.
Och vilka åtgärder erfordas om man nu måste renovera bjälklaget, helt eller delvis? Och vad kostar det? Kommer vår bostadsrättsförening att ha råd med detta samtidigt som vi måste börja tänka på att byta stammar?

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]