BALKONGER

Under vilka förutsättningar kan man bygga balkonger på ett hus i innerstaden? Vilka hänsyn måste man ta om man vill montera balkonger på hus i arkitektoniskt känsliga miljöer?
Myndigheterna ställer många krav som måste tillgodoses.
Beroende på husets uppbyggnad och stomsystem gäller det att hitta det bästa sättet för infästning och förankring.
Är entreprenörens egenkontroll tillräcklig för myndighetenas krav och boendes trygghet?
Under alla omständigheter krävs en kvalitetsansvarig som upprättar kontrollplan och fungerar som myndighetens förlängda arm.
HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]