OMBYGGNADER

Det ryms en hel del inom detta vida begrepp. Gemensamt för alla ombyggnadsprojekt torde dock vara att det föreligger stor risk att överraskningar uppenbarar sig under projektets gång. Ursprungsförutsättningarna finns fövisso redan där - det gäller bara att så långt möjligt definiera dem även om de är dolda. Det säger sig själv att en erfaren byggares bedömningar i detta läge ger ett säkrare underlag. Att knyta upp sig mot en entreprenör kan vara nog så inspirerande, men oftast kräver beställarens organisation att olika prissatta alternativ föreligger.
För att sedan kunna vidtaga nödvändiga justeringar efter hand för att minimera tillkommande kostnader, är det synnerligen lämpligt, för att inte säga nödvändigt, att ha en erfaren byggledare vid sin sida.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]