NYPRODUKTION

Inga byggen är lika. Varje projekts unika förutsättningar styr vilka resurser som behöver tillsättas. När arkitekten har upprättat en bygglovsritning, känns det kanske som att projekteringen är långt kommen. I själva verket har den bara nätt och jämnt startat. Har man inte ännu haft en konstruktör med sig, är det hög tid att engagera någon som kan ta fram de lösningar som passar bäst just i detta projekt. Så får vi inte glömma bort installationerna - hur mycket måste ritas här? Och hur hanteras på bästa sätt de krav som ställts i bygglovet?
Sedan gäller det att hitta entreprenörer som är lämpade för den typ av projekt som det handlar om. Och med någon av dem skall det upprättas ett avtal som lägger grunden för ett friktionsfritt samarbete under byggtiden. Under vilken det skall upprätthållas en bra kommunikation, så att förändringar i förutsättningarna kan hanteras på ett bra sätt.

 

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]