FASADRENOVERINGAR

Hur pass omfattande behöver en fasadrenovering vara? Behöver all gammal puts knackas ner, eller räcker det att ta bort det som är löst? Vilka material kan jag välja med hänsyn till det befintliga underlaget? Skall vi passa på att måla fönstren när det ändå skall byggas ställning? Skulle det löna sig att tilläggsisolera huset?
Det fordras underlag för många viktiga beslut som påverkar husets ekonomi och livslängd.

HS Byggkonsult, Solviks Strand 8, 142 66 Trångsund, Tfn 070-530 18 90, Fax: 08-779 31 46, e-post: [email protected]